KOYO SAC4072B bearing

KOYO SAC4072B bearing | Axial angular contact ball bearing | 40x72x15

Best Price

  Axial angular contact ball bearing SAC4072B

 • Bearing number : SAC4072B
 • Size (mm) : 40x72x15
 • Brand : KOYO
 • Bore Diameter (mm) : 40
 • Outer Diameter (mm) : 72
 • Width (mm) : 15
 • Bearing dimensions and specification in KOYO catalogue:

 • d - 40 mm
 • D - 72 mm
 • B - 15 mm
 • C - 15 mm
 • Angle (α) - 60 °
 • r min. - 1 mm
 • r1 min. - 0,6 mm
 • Weight - 0,26 Kg
 • (Grease) Lubrication Speed - 3 700 r/min
 • (Oil) Lubrication Speed - 4 800 r/min
 • Tags :  KOYO , 40x72x15

Related Information