FAG 24140-E1-2VSR-H40 bearing

FAG 24140-E1-2VSR-H40 bearing | Spherical Roller Bearing | 200x340x140

Best Price

  Spherical roller bearings 24140-E1-2VSR-H40

 • Bearing number : 24140-E1-2VSR-H40
 • Size (mm) : 200x340x140
 • Brand : FAG
 • Bore Diameter (mm) : 200
 • Outer Diameter (mm) : 340
 • Width (mm) : 140
 • Bearing dimensions and specification in FAG catalogue:

 • d - 200 mm
 • D - 340 mm
 • B - 140 mm
 • C - 140 mm
 • d2 - 216,2 mm
 • r min. - 3 mm
 • D1 - 309,5 mm
 • da min. - 214 mm
 • Da max. - 326 mm
 • ra max. - 2,5 mm
 • Weight - 49,5 Kg
 • Basic dynamic load rating (C) - 1880 kN
 • Basic static load rating (C0) - 2800 kN
 • Fatigue load limit (Pu) - 250
 • Limiting speed - 450 r/min
 • Calculation factor (e) - 0,39
 • Calculation factor (Y0) - 1,67
 • Calculation factor (Y1) - 1,71
 • Calculation factor (Y2) - 2,54

Related Information